20 Film & Brass


Deze blz. is nog in ontwikkeling.

1-Film muziek volgens *Scot Murpfy methode. Zie Video boven.
Deze LaWV 341 (2017)is ontstaan volgens het * principe.
m3M dit is een mineur accoord F-mineur (3 de omkering met c,f en
a) en een majeur accoord D#-majeur met drie stappen ertussen in.

2-Dit is als film-muziek bestempeld door de langzame opbouw van
het thema. De climax komt pas bij de laatste aanvulling van het
thema. De violen van Nexus hebben me voor dit stuk geïnspireerd.

 

3-Brass bewerking van Happy Home Rag ’84-’11.